Diskors quddiem il-Kabinett Malti

Waqt laqgħa tal-kabinett li saret fl-iskola Sekondarja ta’ Ħad Dingli, George kien mistieden biex jagħti diskors quddiem l-Prim Ministru Malti, Minstri u Segretarji Parlamentari.

Wara li ġie avviċinat mill-Kap tal-iskola fuq dan id-disors, George beda jħejji l-punti ewlenin li xtaq jsemmi f’dan id-diskors. Wara xi tibdil fil-punti, George, flimkien mal-Kap tal-iskola, iffinaliżża l-punti li xtaq jaqsam mal-Kabinett Malti.

Fil-11 t’Ottubru 2022, l-Hon Robert Abela, Prim Ministru ta’ Malta żar l-iskola, ħares lejn klassijiet tas-suġġetti tas-snajja (VET) u tkellem ma’ bosta studenti. Wara li lesta ż-żjara, l-Prim Ministru tela fil-Hall tal-iskola Sekondarja ta’ Ħad Dingli, li temopanjament ġiet mibdula ġo kamra tal-Konferenzi. Wara diskors introduttorju mill-Prim Ministru, li kien bilqiegħda eżatt faċċata ta’ George, it-8 mistiedna bdew jwasslu d-diskorsi tagħhom.

George kien it-tieni mistieden li wassal d-diskors tiegħu. Dan id-diskors iffoka fuq kif is-Sistema Edukattiva Malta ppreparat lil George għall-ħajja ta’ wara l-iskola Sekondarja, l-Importanza tal-attivitajiet Extra-Curricular u kif Ġrajjiet Kurrenti għandom jiġu msemmija fl-iskola. Semma wkoll l-importanza li wieħed jkun kapaċi janaliżża l-politika b’ lenti imparzjali, u kif wieħed għandu jħares lejn x’qed jiġri madwaru b’ lenti infurmata.

Wara li George lesta d-diskors, l-Kamra ċapċpet u sabbtet għad-diskors ta’ George, u l-Prim Ministru nnifsu ta ‘thumbs up’ lill-George. Wara li l-kellima l-oħra lestew d-diskorsi tagħhom, l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Edukazzjoni wasslu diskors. Fid-diskors mwassal mill-Prim Ministru, l-punti li semma George ġew msemmija, u l-Prim Ministru innifsu sejjaħ lill-George bħala potenzjalment l-futur mexxej ta’ Malta.

Il-fatt li ġie msemmi fuq l-Aħbarijiet ta’ TVM, ONE News u Pjazza, fost programmi oħra li semmew d-diskors li wassal George, din żgur kienet ta’ suċċess. Ħaġa li ma kienx qed jistenna huwa li wara d-diskors, Karl Stagno Navarra u l-Ministru tal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal kienu se jfaħħruħ għall-mod professjonali li wassal d-diskors bih. U ma nistgħux ninsew li fl-Aħbarijiet ta’ ONE, d-diskors ta’George ntwera b’mod prominenti. Id-diskors ta’ George ġie msemmi f’bosta gażżetti Maltin ukoll. Fosthom kien hemm it-Times of Malta, MaltaToday u l-Malta Independent.

Diskors sħiħ ta’ George jindirizza lill-Kabinett Malti
Analiżi tad-diskors ta’ George fuq Pjazza
Laqgħa tal-Kabinett fuq TVM News
Analiżi tad-diskors ta’ George fuq ONE News
George jitkellem quddiem il-Prim Ministru u l-kumplament tal-Kabinett Malti
George mal-Prim Ministru Malti, l-Onor. Robert Abela MP